Onderstaand schrijven is geschreven door Dierenarts Wim de Leeuw, van de Bio-mentor in Valkenburg, gebaseerd op zijn klinische ervaringen en jarenlange praktijk.
De specials zijn geen medicijn, en dienen om de functies van het huisdier te ondersteunen door orgaan therapie.

"De enorme opkomst van de verse voeding is geen modeverschijnsel. Het heeft zijn basis in het concept dat alleen natuurgetrouwe, diersoort gerichte voeding tot duurzame gezondheid leidt zoals in de dierenartsenpraktijk van de bio-mentor blijkt
 De hond is qua DNA wolf, honden kunnen kruisen met wolven en de gekruiste nakomelingen zijn vruchtbaar. Dus door te bestuderen hoe het menu van een wolf is samengesteld, kom je redelijk dicht bij de optimale voeding van onze huishond. 

We hebben het hier over het benaderen van een optimale situatie. Uitgaande van minimale benodigdheden kan een hond leven op granen en een paard op vis. Evolutionair is nog ‘alle’ informatie aanwezig voor ‘als het er echt op aan komt’. Maar dit is natuurlijk verre van ideaal.
Talloos zijn dan ook de succesverhalen van het positieve effect van rauwe voeding bij de aanwezigheid van ziekte. Uitzonderlijk effectief is bijvoorbeeld  het voeren van rauwe pancreas bij exocriene pancreas insufficiëntie(EPI), zoals reeds jaren in de praktijk van de bio-mentor gemeten word.
In het licht van bovenstaande hebben we het idee uitgewerkt dat rauwe dieetvoeders voor meerdere aandoeningen duurzaam effectief zijn. 

De basis is ‘orgaan therapie’. Het orgaan dat aangetast is wordt ‘als voeding’ gegeven. Vergelijk het met een huis waar het dak kapot van is; voor de reparatie kun je beter met dakpannen werken, dan met bakstenen… 

Het rauw verwerkte beenmerg staat garant voor de levering ‘multipotente cellen’. Zij kunnen zich veranderen in productiecellen voor alle lichaamsweefsels. Zo heeft men de waarde van beenmergcellen (stamcel) ontdekt bij tal van transplantatie technieken (hartspier, ruggenmerg, peesweefsel). 

De basis voor deze therapie is ‘het hele prooidier’, waarbij vooral aandacht is geschonken aan voldoende ‘informatie’ over het endocriene systeem (pijnappelklier, schildklier, alvleesklier,bijnier, geslachtsklier). Verder zitten in het basismengsel een grote variatie aan organen en weefsels 

Als basis voor onze dieetvoeders zijn wilde levende dieren of biologisch gehouden dieren gebruikt, omdat het voeren van toxisch belastende stoffen aan zieke dieren meteen een ‘achterstandsituatie’in de therapie inhoudt (de stoffen die gebruikt worden als kunstmest en medicamenten hebben volgens onze klinische ervaring een negatief effect). Vlees van biologisch gehouden weide runderen bevat 2-4 x zoveel gunstige omega vetzuren dan vlees van gangbaar gehouden rundvee. (gepubliceerd op voedingsgeneeskunde.nl)
Eieren van buiten gehouden scharrel pluimvee kan zelfs tot 19x zoveel omega 3 vetzuren bevatten. Runderen die ruwvoer krijgen, hebben geen ‘Hamburger Coli’ in de ontlasting, in tegenstelling tot intensief gehouden runderen, die granen te eten krijgen.
Uit ervaring weten we dat (zieke) katten het beter doen op biologische kip, dan gangbaar pluimvee.

Voor gezonde dieren is het goed mogelijk om op basis van dierlijke producten alleen een volledig voer te maken. Voor zieke dieren echter, gaat het herstel volgens onze ervaring sneller met enkele natuurlijke toevoegingen. 

Voor deze verdere ondersteuning werken we met zoveel mogelijk natuurlijke grondstoffen: 

-          spoorelementen en mineralen als proteinaten (magnesium, koper en zink)

-          kruidentincturen op basis van glycerine

-          omegavetzuren op basis van (biologische) zalm

-          vitamine E als weefselbeschermer  

Met welke soorten problemen heeft de bio-mentor klinische ervaring?

  1.       verteringproblemen incl. EPI
  2.       huidproblemen
  3.       suikerziekte
  4.       nierfunctie verlies
  5.       blaas gruis
  6.       functieverlies van het beweging apparaat.
  7.       hart aandoeningen "